Cưỡng dâm đứa bạn học cùng lớp

Vào xem sex miễn phí
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Cưỡng dâm đứa bạn học cùng lớp.Tôi đang cảm thấy tâm trạng đặc biệt vào một buổi tối và nơi chúng tôi đã đến thăm vài lần trước có khoảng 15 chàng trai xuất hiện nên tôi quyết định dừng lại, John đã rất ngây ngất khi anh ấy trải tấm chăn ra và bắt họ đứng thành hàng họ đã sẵn sàng trong khi anh ấy quay video… hầu hết chỉ kéo dài vài giây bên trong tôi và tôi đến mức cơ bắp của tôi bị co cứng và chúng tôi phải dừng lại, khi chúng tôi xem video sau đó đếm được  chàng trai đang đụ tôi. Lời nói đó đã lọt ra ngoài và sẽ có chàng trai khác nhau ở đó khi chúng tôi rời đi. Đã có một thói quen xấu là chỉ kéo dài vài giây trong quan hệ tình dục